Դասընթացներ երեխաների համար։


Երեխաների համար նախատեսված դասընթացներին կարող են մասնակցել երեխաներ սկսած 5 տարեկանից, Դասընթացը անցկացվում են շաբաթական երկու կամ երեք անգամ ՝ մեկ ժամ տևողությամբ ։ Դասընթացքի նյութերը հատուկ երեխաների համար ընտրված նյութեր են ՝ մանրակրկիտ բացատրված և հեշտացված տարբերակով։ Երեխաների համար նախատեսված դասընթացներին կարող են լինել և անհատական և խմբային ՝ առավելագույնը 3 երեխա մեկ խմբում: Յուրաքանչյուր երեխաի համար իսպաներենի պարապմունքների արժերքներն են՝ 8 դաս- 35000ՀՀ դրամ / 90€ 12 դաս 40000 ՀՀ դրամ /110€