Իսպաներեն Լեզվի Ինքնուրույն Կուրսը հատուկ մշակված լեզվի կուրս է, նախատեսված այն մարդկանց համար,ովքեր ցանկանում են ինքնուրույն, ազատ գրաֆիկով , ցանկացած վայրից և ցանկացած ժամին սովորել իսպաներեն։

 

ԻՐ ՄԵՋ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ՝ Կուրսը իր մեջ ներառում է 30 դասապլաններ/ որոնցից յուրաքանչյուրը իր հերթին ներառում է Հատուկ քերականական մաս՝ իր քերականական վարժություններով Թեմատիկ բառամաշար․ Տեքստեր․ Audio հատված՝ վարժություններով։

ՈՎՔԵ՞Ր ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԳՆԵԼ ԱՅՍ ԿՈՒՐՍԸ Իսպաներեն 0-ից սովորել ցանկացողները․ Լեզուն կրկնել և վերհիշել ցանկացողները։ Իսպաներեն դասավանդել ցանկացողները։

Կուրսը ձեռք բերելու դեպքում ՄՇՏԱՊԵՍ կապի մեջ եք լինում ինձ հետ, և սովորում եք իմ վերահսկողությամբ։